Skip to content

Kindercoaching

Sinds mei 2015 ben ik gediplomeerd kindercoach. Tijdens de yogalessen kwamen er steeds meer coach-oefeningen en opdrachten aan bod, wat weer leidde tot nog meer (zelf) inzicht en diepgang. Tijdens de kinder- en tieneryoga lessen zal het coachingsaspect ook meer meegenomen worden en tijdens de coach sessies gebruik ik ook de ademhaling, gronding, ontspannings-oefeningen, visualisaties en creatieve opdrachten.

Voor wie is kindercoaching?

Kindercoaching is voor kinderen vanaf 7 jaar die weer een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen die vastlopen, zichzelf kwijt zijn, moeite hebben om zichzelf te kunnen uitten, veel te verwerken hebben, gedrag vertonen waar ze zelf en anderen geen raad mee weten. Het kan van alles zijn, we leven in een maatschappij waarin we veel en snel van alles moeten. Soms kan dat overweldigend zijn en heb je het idee dat je continu op je tenen moet lopen, waardoor coaching kan helpen weer dicht bij jezelf te komen, te leren luisteren en te kijken naar wie jij bent en wat jij wilt, jezelf durven zijn en je weer Prinsheerlijk voelen!

Soms zijn daar maar enkele sessies voor nodig, soms wat langer. Het ligt aan de hulpvraag hoelang het ongeveer nodig heeft, dat is bij ieder verschillend.

Waar helpt kindercoaching bij?

De kindercoach biedt hulp bij:

 • Onzekerheid
 • Hooggevoeligheid
 • Leer- of concentratieproblemen
 • Emoties, o.a. verdriet en woede
 • Angsten of faalangst
 • Slaapproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Het verbeteren van sociale vaardigheden
 • Vertrouwen opbouwen en terugkrijgen
 • Bij jezelf leren zijn en blijven

Werkwijze kindercoaching

Na de kennismaking, vaak telefonisch of per e-mail, starten we met een intake-gesprek. Hierbij zijn de ouder(s) en kind aanwezig. We nemen de hulpvraag door en bespreken de aanpak. Vervolgens start het coachingstraject. De sessies verlopen over het algemeen alleen met het kind en vinden wekelijks of twee wekelijks plaats. Er vind een tussentijdse evaluatie plaats met de ouder(s) erbij om te kijken waar we staan en hoe verder. Ouders krijgen ook tips mee en soms worden er oefeningetjes of opdrachten meegegeven voor het kind, maar soms ook voor het gezin. Aan het eind van het traject vindt de eindevaluatie plaats en sluiten we de sessies af. Zo’n 2 maanden na de eindevaluatie neem ik nog eens contact op om te horen hoe het gaat.

Ook is er de mogelijkheid dat ik eens mee kijk in de klas en/of een gesprekje voer met de desbetreffende leerkracht. De sessies vinden bij voorkeur plaats op de locatie en kan er bij goedvinden van de ouders en kind ook uitgeweken worden naar buiten. Vlakbij deze locatie is er een mooi groen gebied waar we zowel rustig als actief aan de slag kunnen. Dit alles geheel wat past bij het kind of de situatie op dat moment.

Ik werk oplossingsgericht, kijkend naar de mogelijkheden en naar wat er al wel is of wel kan en dit uitbouwen, geheel op maat gemaakt.

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek is gratis en is telefonisch of per e-mail.
 • Intakegeprek: €45,- en duurt +/- 45 minuten.
 • Coachsessie: €60,- voor 60 minuten.
 • Tussen- en eindevaluatie met ouder(s): €45,- voor 45 – 60 minuten
 • Observatie op school en/ of gesprek met leerkracht: €30,- per 30 minuten
 • Eventuele reiskosten bedragen € 0, 25 per km
 • Alle bedragen zijn inclusief btw, voorbereidingstijd en materialen.